Project References

Project References

งานเฟอร์นิเจอร์ Built-In
Somerset เอกมัย ซอย2

 • เฟอร์นิเจอร์ Built-In งานคอนโด
 • 2559

Somerset
เอกมัย ซอย2

อ่านเพิ่มเติม

งานออกแบบ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ห้องพักผู้ป่วย ชั้น 7

 • ออกแบบ งานโรงพยาบาล
 • 2559

โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ห้องพักผู้ป่วย ชั้น 7

อ่านเพิ่มเติม

งานก่อสร้างอาคาร
หอพักแพทย์และพยาบาล รพ.สมเด็จราชเทวี ณ ศรีราชา

 • ก่อสร้าง งานอาคารชุด
 • 2557 – 2558

หอพักแพทย์และพยาบาล รพ.สมเด็จราชเทวี ณ ศรีราชา

อ่านเพิ่มเติม

งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
Citadines Grand Central ศรีราชา

 • เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว งานคอนโด
 • 2557

Citadines Grand Central ศรีราชา

อ่านเพิ่มเติม

งานเฟอร์นิเจอร์ Built-In
MK Laemtong Rayong

 • เฟอร์นิเจอร์ Built-In งานร้านอาหาร
 • 2557

MK Restuarant
Laemtong Rayong

อ่านเพิ่มเติม

Turnkey Project
VISPAC Head Office

 • ออกแบบและก่อสร้าง งานอาคารสำนักงาน
 • 2555 – 2556
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์