Project References

Project References

งานเฟอร์นิเจอร์ Knock down
Jin Wellbeing County

 • เฟอร์นิเจอร์ Knock down งานคอนโด
 • 2562

งานเฟอร์นิเจอร์ Built-In
เรสท์ บางใหญ่ คลับเฮ้าส์

 • เฟอร์นิเจอร์ Built-In งานคอนโด
 • 2561

เรสท์ บางใหญ่
คลับเฮ้าส์

อ่านเพิ่มเติม

งานเฟอร์นิเจอร์ Built-In
The Excel อุดมสุข (Lobby)

 • เฟอร์นิเจอร์ Built-In งานคอนโด
 • 2561

The Excel
อุดมสุข (Lobby)

อ่านเพิ่มเติม

งานตกแต่งภายใน
โชว์รูมมาสด้า รามอินทรา

 • ก่อสร้าง งานโชว์รูม
 • 2561

โชว์รูมมาสด้า รามอินทรา

อ่านเพิ่มเติม

Turnkey Project
สำนักงานกรมศุลกากร

 • ออกแบบและก่อสร้าง งานอาคารสำนักงาน
 • 2560 – 2561

สำนักงานกรมศุลกากร
ชั้น 13 อาคาร 130 ปี

อ่านเพิ่มเติม

งานตกแต่งภายใน
United Nations โถงลิฟต์
ชั้น 15

 • ตกแต่งภายใน งานอาคารสำนักงาน
 • 2560

United Nations
โถงลิฟต์ ชั้น 15

อ่านเพิ่มเติม

งานฟอร์นิเจอร์ Knock down
Somerset ฮาร์เบอร์วิว
ศรีราชา

 • เฟอร์นิเจอร์ Knock down งานคอนโด
 • 2560

Somerset
ฮาร์เบอร์วิว ศรีราชา

อ่านเพิ่มเติม

งานฟอร์นิเจอร์ Knock down
O2 CONDOMINIUM นครสวรรค์

 • เฟอร์นิเจอร์ Knock down งานคอนโด
 • 2559 – 2560

O2 CONDOMINIUM
นครสวรรค์ (เฟส1 & 2)

อ่านเพิ่มเติม

Turnkey Project
CYCAM Bike

 • ออกแบบภายนอกและก่อสร้าง งานร้านค้า
 • 2559

งานออกแบบภายในและภายนอก
Warrix Shop BCC

 • ออกแบบภายในและภายนอก งานร้านค้า
 • 2559

Warrix Shop
Bangkok Christian College

อ่านเพิ่มเติม

งานเฟอร์นิเจอร์ Built-In
Gen CONDOMINIUM
Sale Office

 • เฟอร์นิเจอร์ Built-In งานสำนักงานขาย
 • 2559

Gen CONDOMINIUM
Sale Office

อ่านเพิ่มเติม

งานเฟอร์นิเจอร์ Built-In
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

 • เฟอร์นิเจอร์ Built-In งานโรงเรียน
 • 2559

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ห้อง Bio Lab

อ่านเพิ่มเติม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์